เมืองไทยไม่น่าเลย!: เพื่อไทยชนะ = ...โน่น นี่ นั่น ...(มันไม่แน่)

วันจันทร์, กรกฎาคม 04, 2554

เพื่อไทยชนะ = ...โน่น นี่ นั่น ...(มันไม่แน่)

แล้ววันเลือกตั้งก็ผ่านพ้น ประเทศไทยถูกคาดหวังว่าต้องเดินหน้าต่อ
แต่ทว่าสัญญาณอันตรายยังไม่ผ่านพ้นไป ยังต้องจับตาการฟอร์มทีมรัฐบาล
จับทำไม ทำอะไรได้ เราทำอะไรไม่ได้ อันนี้ประชาชนต้องรับความจริง ความจริงที่ว่าวันที่เรามีสิทธิมีแค่วันเดียว วันต่อมาเป็นวันของเขาแล้ว เพราะสิทธิที่เรามีเราได้มอบให้เขาไป
แต่เราจับตาเพื่อดูทางหนีทีไล่ของตัวเอง
จึงต้องรอดู ไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ก็ตาม แต่นี่คือทิศทางที่เกิด
พรรคเพื่อไทย เป็นพรรคที่มีคนชอบมากกว่า บางคนไม่ชอบแต่ก็เลือก
ทำไมหรือ
เพราะคำตอบง่ายๆ ไม่ชอบอีกฝ่ายมากกว่า
ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายระลึกถึงความต้องการนี้ในใจ เสียงที่ให้ไปไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยทำอะไรก็ได้ แต่เสียงที่ได้ไปมีความหมายอันแน่นอนว่า ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายทำ
ขอให้ตระหนักไว้ให้ดี ทั้งสองฝ่าย
เพื่อไทยก็ตกสวรรค์ได้ถ้าไม่เข้าใจ เหมือนที่ประชาธิปัตย์ตกสวรรค์มาแล้วเพราะไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจว่าการเมืองภาคประชาชน ซับซ้อนเกินกว่าตรรกะเดิมๆสามารถนำมาใช้ได้
การสื่อสารระหว่างบุคคลมันกว้างไกลจนคุณไม่สามารถกะเกณฑ์นั่นนี่ได้อีกต่อไป
ดังนั้นหากเพื่อไทยอ้างความเห็นชอบหรือที่ชอบเรียกว่าฉันทามติ ในความเห็นส่วนตัวผมแล้ว ฉันทามติไม่มีจริง เพราะความซับซ้อนของสังคมและปัจเจกบุคคลมันไกลเกินกว่าทำความเข้าใจได้ถ่องแท้ สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงในวันนี้ให้พอจับต้องได้เราควรเรียกมันว่า สถิติ จะใกล้เคียงกว่า
ยกตัวอย่างเช่น คนที่กาให้พรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุการล้อมปราบอาจมีเป็นจำนวนมาก แต่คนกลุ่มเดียวกันนี้อาจไม่เห็นด้วยกับการประนีประนอมกับเขมร แต่ก็ยังยินดียกคะแนนให้เพื่อไทยมากกว่า เพราะระหว่างการยอมรับให้เกิดการยอมความกับเขมรกับการต้องทนเห็นคนมากมายตายเปล่า สู้ยอมให้ญาติดีหรือเป็นเบี้ยล่างทางการเมืองระหว่างประเทศยังดีกว่า อย่างน้อยการค้าชายแดนจะได้ไม่มีปัญหา
ดังนั้นระหว่างบุคคลต่อบุคคลมีเหตุผลในการยอมรับแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถทึกทักเอาได้ว่า
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว = คนอยากให้คุณทักษิณกลับมา
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว = คนอยากให้คุณทักษิณได้เงินคืน
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว = คนอยากได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท (ในขณะที่ข้าวจะมีราคาจานละ 45 บาท)
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว = คนยอมรับว่ารูปแบบการชุมนุมของคนเสื้อแดงเป็นสิ่งถูก
สมการเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้จริง เพราะแต่ละคนมีมุมมองที่คล้ายคลึงแต่แตกต่าง
ลองมาดูสมการนี้บ้าง
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว =คนไม่อยากได้อภิสิทธิ์เป็นนายก
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว =คนไม่เห็นว่ารัฐบาลที่แล้วทำดีแล้ว
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว =คนไม่เห็นว่ารูปแบบการหาเสียงของประชาธิปัตย์เป็นเรื่องที่น่าคล้อยตามหรือสมควรเห็นดีเห็นงามด้วย
สมการข้างหลังจะเป็นจริงมากกว่าเพราะไม่ต้องใช้เวลาหาเหตุผลรับรองหลายชั้น
และแน่นอนว่าถ้าจะบอกว่า
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว =คนไม่รักทหาร ไม่เห็นคุณค่าของทหาร
ย่อมเป็นสมการที่คลุมเครือไม่ถูกต้อง
แต่ถ้าจะบอกว่า
คนเลือกเพื่อไทยแล้ว =คนไม่สนใจสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้นำก่อนการเลือกตั้ง
อันนี้จึงเป็นความจริงมากกว่ามาก

ดังนั้นต้องแปลดีๆนะครับ อย่าเหมารวม สองโหลบาทเดียว

แต่ว่าก็ว่าเถอะ ผมว่า เรื่องนี้เพื่อไทยเข้าใจ และใช้มันอยู่ ในขณะที่ประชาธิปัติย์ไม่เคยเข้าใจ
ชอบคิดเองเออเอง ถึงได้แพ้

ไม่มีความคิดเห็น: