เมืองไทยไม่น่าเลย!: เลือกตั้ง ขอใช้สิทธิ...เถอะนะ

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 30, 2554

เลือกตั้ง ขอใช้สิทธิ...เถอะนะ
เลือกตั้งเป็นความหวังหนึ่งเดียวของประชาชน
วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวที่คนทุกคนยากดีมีจนมีคุณค่าในชีวิตเท่ากัน
นับจากเกิดมนุษย์ขึ้นมาในโลก ไม่ว่าจะมีการปกครองรูปแบบใดก็ตาม ไม่เคยมีวิธีการปกครองแบบใดที่ให้โอกาสมนุษย์ที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันยิ่งไปกว่าประชาธิปไตย
แต่ขอกั๋กไว้นิดว่า เฉพาะวันเลือกตั้งเท่านั้น
ดังนั้นใครไม่ไปใช้สิทธิ น่าเสียดาย เพราะมันเป็นวันเดียวที่คุณจะได้มีโอกาสอันหาได้ยากยิ่งในชีวิตประจำวันที่ไม่สามารถหาความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงได้

ลองคิดดู มีอะไรที่คุณได้อย่างเท่าเทียมกันแท้จริงมีบ้างหรือไม่
มีจริงหรือ ไม่ต้องอะไรมากแค่สิทธิที่จะคิดต่างยังไม่มี

ดังนั้นการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นความเท่าเที่ยมที่มีเพียงหนึ่งเดียว
เขาซื้อเสียง ถึงมันจะไม่ดี คุณมีสิทธิขาย
เขาโกหก ถึงมันจะโง่เขลา คุณก็มีสิทธิเชื่อ
เขามีนโยบายประชานิยม ถึงมันจะพังไปเป็นแถบ คุณก็มีสิทธิชอบ
เขาบ้าอำนาจ ถึงมันจะอันตราย แต่คุณก็สิทธิรัก
เขาเป็นหุ่นเชิด ถึงมันจะหน้ามืดตามัว แต่คุณก็มีสิทธิเลือก

หนึ่งเสียงนี้ เป็นสิทธิอันชอบธรรมของคนผู้เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ผมจึงขอประณามมันทุกรูปนาม ที่คิดแย่งชิงสิทธินี้ไป
ปฏิวัติทีหลังยังไม่ว่ากัน ยังนับว่าเราได้ใช้สิทธิไปแล้ว
แต่ถ้าเปลี่ยนบัตร เปลี่ยนหีบ มันปวดใจ
เกิดเป็นคนมาหนหนึ่ง เลือกตั้งได้ไม่กี่ครั้ง จะไม่ทำกันขนาดนั้นได้หรือเปล่า ขอได้มั้ย

ไม่มีความคิดเห็น: