เมืองไทยไม่น่าเลย!: เมืองไทยไม่น่าเลย!

วันพุธ, ตุลาคม 26, 2548

เมืองไทยไม่น่าเลย!


ผมตั้งblog เป็น THAICOULDBE และให้ความหมายในภาษาไทยว่า เมืองไทยไม่น่าเลยถ้าจะว่าภาษาอังกฤษเป็นในทางบวก แล้วภาษาไทย เป็นในทางลบ ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแปลกอะไร เพราะจริงๆก็เป็นได้ทั้ง 2 อย่างทั้งบวกและลบ เพราะในแง่มุมที่เป็นบวก มันก็มีลบ และในมุมที่ลบ มันก็บ่อยครั้งที่จะมีด้านที่เป็นบวกซ่อนอยู่ผมแค่หวังว่า 1 เสียงที่พูดเบาๆอยู่ บ่นโน่น ค่อนแคะนี่ มันจะดังขี้นบ้างผ่านช่องทางที่เสรี